Eldre fangststatistikk:

Fangsstatisitikk 2011/2012 :15072011  til 15042012:
Rype 1
Elg: 2
Ravn: 10
Kråke: 2
Skjære:  4
Rev: 7


Fangsstatisitikk 2010/2011:15072010 til 15042011:
Rype: 1
Rev:3
Elg: 1
Ravn: 11
Kråke: 11
Skjære: 7


Fangsstatisitikk 2009/2010 :15072009 til 15042010:
Grevling: 1
Elg: 3
Ravn: 7
Kråke: 7
Skjære: 9
Rev: 3